Totes les coses que funcionen amb vapor. Trens, Motors, Motors de tracció. Si s'executa per mitjà de vapor, llavors és aquí.