Tarxetas de caligrafía con paxaros no proxecto. Quizais dar unha pomba da paz para o Nadal?