Todas as cousas que son executados no vapor. Trens, Motores, motores de tracción. Se é executado a través de vapor, entón é aquí.